Home Program Blog Kontakt

Registrujte se zdarma jednou z možností

EVENTBRITE.COM MESSENGER

Kulaté stoly na Barcampu

ČLÁNEK 2 MIN


Nejprve krátké shrnutí jak celá akce probíhala.

Moderátor nejprve nechal každého z účastníků kulatých stolů aby se v jedné minutě představil a řekl, s jaký cílem přišel. Poté podnítil debatu nad tématikou kvalitní praxe a jak ji realizovat pro studenty. Dalším bodem byla reálná ukázka příkladů, kdy spolupráce škol a firem funguje skvěle. 

Ve druhé polovině šlo již o přímý networking, kde se zástupci škol i firem mohli osobně propojit za jasným účelem: navázání budoucí užitečné spolupráce pro obě strany.

Naše cíle

My, organizátoři barcampu, z praxe vnímáme, že umožnit toto setkání, bylo opravdu důležité a budeme moc rádi, pokud nám v našem snažení u dalšího ročníku pomůžete.


Kontakt pro školy, které se chtějí účastnit: 

Jakub Řezníček 

reznicek.barcamp@gmail.com


Kontakt pro firmy, zástupce studentských unií, spolků a dalších institucí, které se touto tématikou zabývají:

Linda Fribertová

fribertova.barcamp@gmail.com


Akce se koná ve spolupráci s Českou Středoškolskou Unií, která se tématice kvalitních praxí a stáží aktivně věnuje.

Akce proběhne v pátek 13. 4. 2018 v budově Microsoft Praha. Více informací přihlášeným účastníkům předají naši organizátoři.

Fotky z kulatých stolů:


Zástupci firem

Zástupci firem

Zástupci škol

Zásupci Škol  Mgr. paní Glaserová, Ing. Miroslav Svoboda, Veronika Mallatova a další

účastníci kulatých stolů

Další účastníci kulatého stou.

Zástupce Svazu průmyslu a dopravy Karel Dobeš